Integration i praktiken

Verksamheter i Sverige

På den här sidan hittar du länkar till olika kommuner och organisationer i landet där flyktingguide/språkvän eller liknande verksamhet bedrivs i dagsläget. Namnen kan variera från kommun till kommun. Kontakta oss (se information nedan) om vi glömt någon kommun så lägger vi till er. För att gå direkt till din egen eller grannkommunens verksamhet, klicka på länkarna nedanför Sverigekartan.

Har din kommun ingen verksamhet med flyktingguide/språkvän? Hänvisa dem till Eskilstuna kommun så hjälper vi dem igång. Du är även välkommen att själv kontakta oss för att ställa frågor:

Rabie Aldeeb, integrationssamordnare/nationell projektledare – 073-9504169, rabie.aldeeb@eskilstuna.se


Flyktingguide/Språkvän i Sverige