Vad är Språkvän?

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Att få en Språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kun­skapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket. Din insats hjälper dessa personer att komma in snabbare in i samhället.

Vad är Språkvän?

Språkvän är ett sätt att umgås över kulturgränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig svenska snabbare och och får förståelse för sociala koder.

Vad syftar Språkvän till?

Målet med Språkvän är att underlätta en social integration för nyanlända och skapa genuina möten mellan människor. Det är ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och bidra till att skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem kan bli Språkvän?

Du som är etablerad i samhället och kan språket, infödd svensk eller med invandrarbakgrund, och vill göra en frivillig insats på fritiden kan bli Språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp, ett företag eller en förening.

Vem kan få en Språkvän?

Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en Språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv och engagerad i en personlig kontakt.

Vad gör en Språkvän?

Som Språkvän engagerar du dig frivilligt och oavlönat på fritiden med att guida, välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället.

Får du någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara Språkvän. Ni deltar båda frivilligt och ideellt.

Utgångspunkter - vad ska du tänka på?

Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt, att skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person.

Hur går det till?

Det första steget för att bli Språkvän är att fylla i en anmälningsblankett för att visa sitt intresse. När blanketten har mottagits blir du kontaktad och får information om en person som du ska träffa tillsammans med samordnaren.

Hur länge pågår kontakten?

Kontakten pågår så länge båda parter vill.

Vad gör ni när ni träffas?

Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på pro­menader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni finner roligt och intressant. En del träffas enbart för att umgås och prata. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

Hur anmäler du dig?

Det kan du göra via din egen kommuns hemsida. Se de länkar som finns på den här hemsidan för att få kontakt. En del kommuner hanterar ansökningar manuellt, en del digitalt och en del via telefon.