Support


Det nationella Språkvänsprojektet erbjuder kommuner och organisationer hjälp med nystart, omstart och utveckling av språkvänsverksamhet. Det omfattar färdigt koncept med stöd och handledning från första mötet till kick-off, utbildningstillfällen om hur man startar upp arbete arbete med språkvänner och material i olika former, till exempel trycksaker, blanketter, bildspel och digitalt material.

Projektet erbjuder möjligheter till gemensamma kampanjer och marknadsföring. Stöd kan även ske i form av kontakter och nätverkande med andra aktörer som har en etablerad språkvänsverksamhet.

Stödet är kostnadsfritt vid samverkan med det nationella projektet. Det som förväntas i gengäld är ett eget engagemang och drivkraft för verksamheten. Det bör också finnas en långsiktig plan för att utveckla verksamheten, en ambition att samarbeta med den frivilliga sektorn och vilja att sprida konceptet vidare till andra.

För mer information, kontakta projektledare Rabie Aldeeb eller projektkoordinator Peter Illi. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.