Goda exempel

Utbyte av framgångsrecept och idéer

På den här sidan publicerar vi framgångskoncept från olika kommuner med språkvänsprojekt. Ni är välkomna att höra av er med konkreta tips på bra exempel från er verksamhet så lägger vi ut dem för alla att ta del av.

Kickoff
Marknadsföring
Samarbete
Aktiviteter
Matchning

KICKOFF

 • När Orsa kommun startade upp sin verksamhet den 21 november 2014 var flera privatpersoner, organisationer och föreningar involverade. Uppstarten bestod av att en folkskara med ljuslyktor, tillverkade av barn på platsen, tillsammans gick genom samhället till ungdomens hus. Väl där hade ett musik- och samtalscafé kring mångfald arrangerats och där presenterades också den nya verksamheten. Kurdisk dans förekom även under kvällen.
 • Till Avestas informella kickoff den 21 januari 2015 bjöds nyckelpersoner och företrädare för mer än 10 föreningar och organisationer in i syfte att lägga en god samarbetsgrund för det fortsatta arbetet. Utfallet var mycket positivt och intresset stort att samverka i integrationsfrågan.

MARKNADSFÖRING

 • Kanalerna för marknadsföring kan vara många. Flera kommuner och ideella aktörer använder sig, förutom av direkta kontakter och informationsmöten, även av affischering och uppställning av rollups på olika allmänna platser som bibliotek, SFI, språkcaféer och liknande. Dessutom öppnar många också upp en separat sida på Facebook där det går lätt och fort att sprida ny information till många. Exempel med Facebook: Göteborg, Borlänge, ”Tillsammans i Dalarna” (Mora, Orsa, Älvdalen, Gagnef, Leksand, Falun).
 • Eskilstuna kommun har använt sig av såväl traditionella affischer och broschyrer, men också marknadsfört verksamheten på lokalbussar och genom bioreklam (filmsekvens). Samtligt material kan efterfrågas via kontaktpersonerna för flyktingguide och språkvän i Eskilstuna. Senaste marknadsföringen skedde strax innan julen 2014 och var utåtriktad i form av tårtbjudning utanför Stadshuset. Uppslutningen var massiv och dokumenterades av lokalmedier (tv- och tidningsinslag). Ca 50 nya ansökningar om att få bli språkvän eller flyktingguide inkom.

SAMARBETE

 • Flera kommuner talar om framgångsrikt samarbete med olika företrädare för civilsamhället. Några exempel är t.ex. Röda Korset, Rotary, Individuell människohjälp, Svenska Kyrkan m.fl. I vissa kommuner bedrivs arbetet huvudsakligen genom aktörer utanför kommunen (t.ex. Stockholm, Borlänge, Jönköping) men med stöd därifrån. Oavsett vilken part som är drivande i verksamheten så rekommenderas samarbete med civilsamhället starkt då erfarenheter och kunskap kan utbytas mellan parterna och resultera i ”det bästa av två världar”.
 • Håbo kommun har redan från början valt att starta sin verksamhet i samarbete med flera aktörer. Det är inspirerande och glädjande att så många parter är involverade i den viktiga integrationsfrågan. Styrgruppen består av Håbo kommun, Håbo Internationella Kvinnors Förening, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Centerpartiet. Utgångspunkten för detta samarbete är kommunens internationella nätverk med olika lokala organisationer och föreningar som är engagerade i integrationsfrågor eller berörs av dessa. Nätverket, som möts ett par gånger per termin, har varit en mycket positiv kraft i kommunen.
 • I vissa delar av landet väljer man att samarbete över kommun- och regiongränserna. Detta blir kostnadseffektivt då man kan ha gemensamma anställda men ger också möjlighet till meningsfullt utbyte av idéer, tankar och samordningsinsatser. Några exempel på detta är Borås- och Umeåregionerna samt projektet ”Tillsammans i Dalarna”.

AKTIVITETER

 • Att erbjuda aktiviteter för sina guider eller båda parter i matchningarna ger dels möjlighet att följa upp verksamheten, men visar också på den drivande aktörens intresse gentemot deltagarna. Falköping är en kommun som aktivt arbetar med olika gruppaktiviteter varje år. Några exempel är dansföreställning, vårfest med smörgåstårta, olika typer av uppvisningar, studiebesök och återkommande träffar för att umgås.
 • Röda Korset som driver verksamhet i Växjö har flera gemensamma träffar för sina deltagare under terminerna. Det kan handla om att bowla, träffas för bakning eller gå på en ishockeymatch tillsammans.

MATCHNING

 • Inom IM:s och Stockholms stads samarbete Duo Stockholm görs korta intervjuer med deltagarna innan matchning. I samband med detta tas ett foto av personen vilket visat sig underlätta i att komma ihåg deltagaren och dennes personlighet. Om flera arbetar med matchningen underlättar det dessutom om man direkt kan se vem deltagaren är och dubbelarbete kan undvikas.
 • I Trollhättan arbetar man, till skillnad från på många andra platser, inte med individuella och enskilda matchningar. Istället bjuder man in flera familjer och personer till gemensamma träffar då man välkomnar alla, informerar om projektet och bjuder på fika. Sedan får deltagarna själva gå runt och presentera sig för varandra och ta varandras kontaktuppgifter för fortsatt utbyte.
 • Eskilstuna kommun har arbetat med matchning sedan 2006 och har utvecklat material som beskriver hur man går tillväga under själva matchningen och i efterföljande matchningssamtal. Ta del av detta under rubriken Material eller kontakta oss för att få veta mer.