Nationell hemsida officiellt startad

Under december månad har arbetet pågått med att starta upp denna nationella hemsida. Strax innan nyåret blev den klar och vi är mycket glada över resultatet. En del av er har säkert redan varit inne och tittat, men idag blir det officiellt.

Hjälp oss att sprida sidan och informationen till så många som möjligt så att fler människor av olika bakgrund lär känna varandra över kulturgränserna. Vi vill motverka   okunskap, fördomar och segregation. Flyktingguide/språkvän är integration i praktiken!

Kickoff i Umeå

Den 9 december var det Kickoff i Umeå. Företrädare för det nationella projektet var på plats för att glädjas tillsammans med kommunen och de lokala föreningarna med vilka samarbete förhoppningsvis kommer att initieras inom kort.

Presentation i Enköping

Denna dag besöktes Enköping av företrädare för det nationella projektet. Vid träffen närvarade bland annat lokal integrationshandläggare, vuxenutbildningschefen m.fl. Information och inspiration gavs kring konceptet Flyktingguide/Språkvän. Intresse finns för start av verksamhet inom kort. Troligtvis kommer en kickoff ske under början av 2015.

Presentation i Söderhamn

Samtliga Gävleborgs läns flyktingsamordnare möttes den 12 november i Söderhamn för att bland annat ta del av information om Flyktingguide/Språkvän genom det nationella projektet. Huvuddelen av kommunföreträdarna var positiva till denna typ av verksamhet och en plan lades upp med koppling till projektet ”Frivillig i Gävleborg” för fortsatt arbete och kontakter mot att undersöka möjligheterna till start av verksamhet.