Utbildning till våren – någon?

I höstas anordnade vi ett antal Uppstartsutbildningar som väldigt praktiskt handlade om hur man startar upp en ny verksamhet från grunden. Uppslutningen var massiv och över 200 personer deltog på de fyra utbildningarna i Östersund, Kalmar, Eskilstuna och Piteå.

Blänkare uppstartsutbildning 2015

Vi har nu börjat få förfrågningar kring behovet av två sorters utbildningar till våren:

NYA UPPSTARTSUTBILDNINGAR

Det finns fortsatt intresse av nya uppstartsutbildningar över landet. En del hade inte möjlighet att närvara vid höstens utbildningar. En del är på väg att dra igång sina verksamheter efter nyår. En del eftersöker specifika utbildningsinsatser i egna regionen.

toplogo

UTBILDNING FÖR PÅGÅENDE VERKSAMHETER

Många uttrycker även behovet av någon typ av specifika utbildningar för de verksamheter som redan är igång där man får tillfälle att möta andra aktörer från olika platser som arbetar med samma typ av verksamhet. Att kunna utbyta erfarenheter däremellan och diskutera frågor som rör den pågående verksamheten känner flera är viktigt. Detta kan röra frågor som exempelvis ”Hur går matchningsprocessen till på olika platser?”, ”Hur når man ut till specifika grupper eller kön?”, ”Hur inspirerar man invandrare/svenskar till deltagande?”, ”Vilka fällor och misstag bör jag undvika?” och mycket andra frågor och funderingar som man kan behöva samtala om med andra.

hands

I nuläget är vi från det nationella projektet mycket öppna för att både arrangera nya uppstartsutbildningar, men också på väg att utforma någon form av vidareutbildning för pågående verksamheter där erfarenhetsutbytet står i fokus. Båda dessa typer av utbildningar kan anpassas och hållas på flera platser över landet.

contact

Därmed skulle vi gärna vilja att ni omgående hör av er till oss om ni har förslag på vart utbildningar skulle kunna hållas eller om ni har intresse av något av utbildningarna ovan. Baserat på gensvaret så kommer vi göra vårt bästa för att få till ett antal utbildningar även till våren.

Kontakta Nationella koordinatorn Jonatan Mathai för att framföra era tankar eller för att få veta mer.

jonatan.mathai@eskilstuna.se

073-9504120.

Posted in Nyheter.