Presentation i Söderhamn

Samtliga Gävleborgs läns flyktingsamordnare möttes den 12 november i Söderhamn för att bland annat ta del av information om Flyktingguide/Språkvän genom det nationella projektet. Huvuddelen av kommunföreträdarna var positiva till denna typ av verksamhet och en plan lades upp med koppling till projektet ”Frivillig i Gävleborg” för fortsatt arbete och kontakter mot att undersöka möjligheterna till start av verksamhet.

Posted in Nyheter.