Nationella projektet förlängt till 31 december 2018

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Språkvän till 31 december 2018. Projektet kommer således även under hösten att ge kommuner och organisationer stöd med uppstart och drift av lokala språkvänsprojekt.

Posted in Nyheter.