Nationell hemsida officiellt startad

Under december månad har arbetet pågått med att starta upp denna nationella hemsida. Strax innan nyåret blev den klar och vi är mycket glada över resultatet. En del av er har säkert redan varit inne och tittat, men idag blir det officiellt.

Hjälp oss att sprida sidan och informationen till så många som möjligt så att fler människor av olika bakgrund lär känna varandra över kulturgränserna. Vi vill motverka   okunskap, fördomar och segregation. Flyktingguide/språkvän är integration i praktiken!

Posted in Nyheter.