Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30

Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30 . Länsstyrelsen bedömer att projektet har en stor potential att spridas ytterligare i landet. Idag finns över 120 verksamheter i landet och vårt nationella nätverk (såväl kommunala och ideella krafter) är stort.

Det övergripande syftet med flyktingguide-/språkvänverksamheten är att möjliggöra och bidra till interkulturella möten bland människor i Sverige vilket ökar den sociala gemenskapen, skapa nätverk mellan människor, bidrar till stärkt språkutveckling och ökar känslan av platsidentitet.

Posted in Nyheter.