En fågel viskade i mitt öra…

Ännu en uppstart av flyktingguide/språkvän har ägt rum. I centrumhuset i Robertsfors var flera personer samlade den 22 april för att lyssna till vad som var på gång. Förmodligen var det trasten, avbildad på kommunvapnet, som lösgjort sig och spridit det glada budskapet över orten.

De närvarande fick höra mer om både kommunens flyktingmottagande och denna nya satsning mot social integration. Filmvisning och fika bjöds det också på.

Lycka till Robertsfors! Vi hoppas att trasten nu flyger vidare och sprider integrationsflamman över hela landet!

robertförs 014

robertförs 017

robertförs 023

robertförs 034

Posted in Nyheter.