Presentation i Enköping

Denna dag besöktes Enköping av företrädare för det nationella projektet. Vid träffen närvarade bland annat lokal integrationshandläggare, vuxenutbildningschefen m.fl. Information och inspiration gavs kring konceptet Flyktingguide/Språkvän. Intresse finns för start av verksamhet inom kort. Troligtvis kommer en kickoff ske under början av 2015.

Posted in Nyheter.