Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30

Länsstyrelsen i Södermanlands län beviljar Eskilstuna kommun en förlängning av det nationella projektet Flyktingguide/Språkvän till och med 2017-06-30 . Länsstyrelsen bedömer att projektet har en stor potential att spridas ytterligare i landet. Idag finns över 120 verksamheter i landet och