Bakgrund

Verksamheten med Språkvän har funnits i olika konstellationer sedan ca 20 år tillbaka, men då enbart i ett fåtal svenska kommuner. Eskilstuna kommun, som bedriver det nationella arbetet, startade 2006 och var en av de första kommunerna igång.

Syftet med starten i Eskilstuna var att underlätta för nyanlända att få kontakter med etablerade personer för att underlätta deras vardag och ge möjlighet till snabbare svenskinlärning och förståelse för den svenska kulturen och sociala koder. Allt för att ge en så bra start som möjligt i det nya hemlandet. Kort och gott så fanns det ett behov av att skapa mötesplatser mellan människor.

En annan viktig grundtanke var att engagera ”vanligt folk” i den sociala integrationsprocessen och skapa ömsesidiga möten där både engagemang att hjälpa till, men också det gemensamma intresset av att utbyta erfarenheter och kunskap över kulturgränserna stod i centrum. För att kunna förebygga fördomar, segregation och okunskap behöver människor med olika bakgrund mötas. Svårare än så är det inte.

Tre grundstenar

Deltagandet i verksamheten bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning:

Frivillighet handlar om att båda parter som deltar gör det av egen fri vilja. Det rör sig alltså inte om någon form av godmanskap, lotsverksamhet eller någon av kommunen särskilt utsedd fadder för att lära ut saker åt den nyanlände. Både parter deltar på sin fritid i mån av tid och för att man har intresse av att göra det. Ingen ersättning betalas ut för detta.

Ömsesidigt utbyte syftar på att det inte enbart är den ena parten som ska få något ut av matchningen som görs. Det handlar alltså inte om att den etablerade personen likt en lärare enbart lär ut något till den nyanlände som enbart tar emot information. Tvärt emot denna grundtanke, som mycket av vårt samhälles stödsystem bygger på, är det meningen att båda parter är villiga att lära sig av varandra. I ett initialt skede kan den nyanlände behöva veta mer om det svenska samhället och dess kultur, men på längre sikt är tanken ett utbyte på någorlunda lika villkor.

Språkträning är den tredje och sista grundstenen i verksamheten med språkvän. Detta syftar naturligtvis till att den nyanlände har behov av att lära sig det svenska språket för att lättare komma in i samhället. Därför är tanken att kontakten i största möjliga mån enbart sker på svenska. Den nyanlände förväntas också ha lite grundläggande kunskaper i svenska innan man deltar så att man kan göra sig förstådd.

Flyktingguide

Kort historik

2006 Den lokala verksamheten startas i Eskilstuna i samarbete med bland annat Röda Korset och Rädda Barnen.

2012 Eskilstuna kommun går aktivt in och börjar stödja verksamheten. Även stöd via Länsstyrelsen i Södermanlands län. I detta skede börjar antalet flyktingguider att öka märkbart.

2013 Ett regionalt projekt startar med syfte att starta verksamheter i samtliga kommuner i Södermanland. Stöd via Länsstyrelsen i Södermanlands län.

2014 Ett nationellt projekt påbörjas med syfte att samordna, stötta och starta upp verksamheter över hela landet. Stöd via Länsstyrelsen i Södermanlands län och Eskilstuna kommun.

Antal matchningar/verksamheter

Matchningar lokalt i Eskilstuna

Tidsperiod

År 2006-2012

År 2013-2014

År 2015-2016

Antal matchningar

90 matchningar (180 deltagare)

410 matchningar (820 deltagare)

500 matchningar (1000 deltagare)

Totalt

TOTALT: 90 matchningar

TOTALT: 500 matchningar

TOTALT: 1000 matchningar

 

Lokalt mål för Eskilstunas språkvänsverksamhet är ca 200-250 matchningar per år. Förhoppningen är att landa kring 1 500 matchningar i slutet av år 2018.

Verksamheter över Sverige

Tidsperiod

T.o.m. 2012

År 2012-2013

År 2013-2014

År 2014-2015

År 2015-2016

Ungefärligt antal verksamheter

ca 15 verksamheter

ca 25 verksamheter

ca 35 verksamheter

ca 70 verksamheter

ca 120 verksamheter

 

Det nationella projektets mål är att uppnå 200 verksamheter över hela Sverige t.o.m. utgången av år 2018.