Utbildning till våren – någon?

I höstas anordnade vi ett antal Uppstartsutbildningar som väldigt praktiskt handlade om hur man startar upp en ny verksamhet från grunden. Uppslutningen var massiv och över 200 personer deltog på de fyra utbildningarna i Östersund, Kalmar, Eskilstuna och Piteå.

Blänkare uppstartsutbildning 2015

Vi har nu börjat få förfrågningar kring behovet av två sorters utbildningar till våren:

NYA UPPSTARTSUTBILDNINGAR

Det finns fortsatt intresse av nya uppstartsutbildningar över landet. En del hade inte möjlighet att närvara vid höstens utbildningar. En del är på väg att dra igång sina verksamheter efter nyår. En del eftersöker specifika utbildningsinsatser i egna regionen.

toplogo

UTBILDNING FÖR PÅGÅENDE VERKSAMHETER

Många uttrycker även behovet av någon typ av specifika utbildningar för de verksamheter som redan är igång där man får tillfälle att möta andra aktörer från olika platser som arbetar med samma typ av verksamhet. Att kunna utbyta erfarenheter däremellan och diskutera frågor som rör den pågående verksamheten känner flera är viktigt. Detta kan röra frågor som exempelvis ”Hur går matchningsprocessen till på olika platser?”, ”Hur når man ut till specifika grupper eller kön?”, ”Hur inspirerar man invandrare/svenskar till deltagande?”, ”Vilka fällor och misstag bör jag undvika?” och mycket andra frågor och funderingar som man kan behöva samtala om med andra.

hands

I nuläget är vi från det nationella projektet mycket öppna för att både arrangera nya uppstartsutbildningar, men också på väg att utforma någon form av vidareutbildning för pågående verksamheter där erfarenhetsutbytet står i fokus. Båda dessa typer av utbildningar kan anpassas och hållas på flera platser över landet.

contact

Därmed skulle vi gärna vilja att ni omgående hör av er till oss om ni har förslag på vart utbildningar skulle kunna hållas eller om ni har intresse av något av utbildningarna ovan. Baserat på gensvaret så kommer vi göra vårt bästa för att få till ett antal utbildningar även till våren.

Kontakta Nationella koordinatorn Jonatan Mathai för att framföra era tankar eller för att få veta mer.

jonatan.mathai@eskilstuna.se

073-9504120.

100 verksamheter i Sverige!

När vi drog igång det nationella projektet med Flyktingguide/Språkvän hösten 2015 var ambitionen klar. Huvudmålet var tvådelat. Dels stötta befintliga verksamheter över Sverige med liknande koncept, oavsett vad man valt att kalla dessa. Dels att hjälpa till att starta upp så många nya verksamheter som möjligt. För det senare målet var ambitionen under det första året att få se 30 nya verksamheter i Sverige, men på lång sikt har vi hela tiden talat om 200 verksamheter i Sverige tom utgången av 2018.

100

Det är oerhört glädjande att nu konstatera att vi redan nått halvvägs med detta övergripande mål. I nuläget har vi precis gått över gränsen för 100 verksamheter i Sverige och det är verkligen värt att fira! Inte för siffran i sig självt, men för att nyanlända och svenskar över hela landet nu faktiskt har möjlighet att träffas över kulturgränserna och lära känna varandra på så många platser.

Vi kan bara konstatera att ni alla ute i landet som sysslar med detta gör ett oerhört viktigt jobb. Ta med er denna positiva känsla in i Julhelgen och känn er stolta över vad ni har åstakommit – så kommer vi tillbaka till ett strålande vackert snölandskap 2016 och arbetar vidare tillsammans för Integration i praktiken!